Пушенето е вредно за здравето! Токсичните вещества, образувани при горене на тютюна, причиняват заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Най-добрият избор за Вашето здраве е въобще да не започвате, а ако пушите, да спрете напълно.

Всички знаят, че пушенето е вредно, но не всички знаят защо. Основният ритуал на пушене е прост. Пушачът пали цигара, с което стартира високотемпературна реакция, позната като горене. При този процес на горене тютюнът достига температура от над 800 градуса и се образуват дим и пепел. В дима само от една цигара се съдържат повече от 7000 вещества, като 1% от тях са доказано канцерогени. Някои от веществата, които се съдържат в тютюневия дим, са ацетон (използва се и в лакочистителите, и в материалите за строителство), амоняк (в препаратите за домашно почистване), арсеник (в отрова за мишки), бутан (в течността за запалки), въглероден монооксид (в изгорелите газове от колите), толуол (в производството на боя) и много много други.

Преди години на опаковките на цигарените кутии задължително е било означено съдържанието на катрани, никотин и въглероден окис. Преди няколко години тези означения са премахнати, тъй като се приемат за заблуждаващи, тъй като количеството вредни вещества, които пушачът приема с цигарения дим, зависи от броя, интензитета и дълбочината на дърпанията и е строго индивидуален.

Нека накратко обясним ефекта от катраните, никотина и въглеродния окис върху човешкия организъм.

Катраните е остатък от частици, които се съдържат в цигарения дим. Той не представлява един единствен химикал, а по-скоро е смес от няколко хиляди димни съставки. Катрани е утайката от цигарения дим при горене на цигарата, когато от него са премахнати водата и никотинът. Измерва се в лабораторни условия, като частиците се улавят във филтър.

Никотинът е естествено съществуващ химикал в тютюневото растение. Когато тютюнът гори, никотинът се пренася в дима. Никотинът води до пристрастяване и е причината, поради която пушачите използват цигари, ноникотинът не е канцероген и Международната агенция за изследване на рака не разглежда никотина като самостоятелно канцерогенно вещество и не го групира към нито една официална група канцерогени. Малко вероятно е човек да предозира никотин единствено чрез пушене, въпреки, че предозиране е възможно ако се използват никотинови лепенки и дъвки в комбинация с цигара.

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха. Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Образува се при процеса на горене на тютюна в цигарата. Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до тъканите. Въглеродният окис се смята за водеща причина за развитие на сърдечно-съдовите заболявания при пушачите.