Високите температури при горяща цигара, (стойности, надвишаващи 600C) провокират редица химични реакции. В резултат, тютюнът се разпада на хиляди вещества, които се отделят в цигарения дим. Много от тях се смятат за вредни, а в комбинация, те се превръщат в основен виновник за заболяванията, традиционно свързвани с тютюнопушенето. Когато тютюнът се нагрява до температури, по-ниски от 400C обаче, вместо образуването на вреден дим, получаваме пара. При по-ниските температури, токсикантите в цигарения дим намаляват значително или някои от тях изцяло изчезват, а образуваната пара продължава да осигурява аромата и никотина, с които пълнолетните пушачи са свикнали. Все повече експерти по обществено здраве от различни точки на света смятат, че продуктите, при които тютюнът не гори, както и изделията, съдържащи никотин, които пушачите могат да изберат като алтернатива на цигарите, биха имали положителен ефект върху общественото здраве като цяло.

На българския пазар в момента се продават 2 вида системи за нагряване на тютюн. Едната нагрява тютюна отвътре. Използва се с тютюневи късове, съдържащи пресован гофриран тютюн, като времетраенето е колкото на цигара – около 6 минути. Другият вид нагрява тютюна отвън. Използва се с тютюневи продукти, като времетраенето е около 3.5 минути.

Електронните цигари или електронни системи за доставяне на никотин са устройства, при употребата на които не се изгарят и не се използват тютюневи листа, а вместо това се изпарява никотин, който след това потребителите вдишват. Тези продукти най-често се наричат електронни цигари, а употребата им е известна като „вейпинг“ (vaping).

Въпреки че по-голямата част от електронните цигари изглеждат като традиционните тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, лули, хука или шиша), те могат да се произвеждат и под формата на изделия, които използваме в ежедневието си, като химикалки, флаш памет и по-големи цилиндрични или правоъгълни устройства. Освен никотин други основни съставки на течността са пропилен гликол и растителен глицерин. Освен това течността и емисиите на електронните цигари обикновено съдържат други химикали.

Електронните цигари биват такива от отворен и затворен тип, както и хибридни продукти, които нагряват никотинова течност и тютюн едновременно.

Затворени системи

Затворените системи представляват устройства, предварително напълнени с разтвор, съдържащ никотин – „е-течност“, които са за еднократна употреба или за зареждане с пълнители. Пълнителите се предлагат запечатани и предварително напълнени с е-течност, и щракват директно в батерията на устройството. Когато пълнителят се изпразни се заменя с нов. При тях изборът на аромати и никотинови концентрации е по-ограничен. Този вид електронни цигари са по-малки по размер и често наподобяват истинска цигара, писалка или флаш памет.

Отворени системи

Устройствата от тип „отворена система“, се наричат също „резервоари“, „електронни изпарители“ и „модове“, и имат камера за многократно зареждане, която потребителите могат да отворят и напълнят с избрана от тях е-течност. За разлика от затворените системи, тези устройства позволяват на потребителите да избират от по-голям диапазон от никотинови концентрации и по-голямо разнообразие от аромати. Потребителите могат също да закупят основните съставки, които да смесят и да получат електронна течност по свой вкус. Тези устройства обикновено са по-големи, по-тежки и с тях е възможно да се доставят по-високи нива на никотин от затворените системи.

Хибридни продукти

Устройствата от тип „отворена система“, се наричат също „резервоари“, „електронни изпарители“ и „модове“, и имат камера за многократно зареждане, която потребителите могат да отворят и напълнят с избрана от тях е-течност. За разлика от затворените системи, тези устройства позволяват на потребителите да избират от по-голям диапазон от никотинови концентрации и по-голямо разнообразие от аромати. Потребителите могат също да закупят основните съставки, които да смесят и да получат електронна течност по свой вкус. Тези устройства обикновено са по-големи, по-тежки и с тях е възможно да се доставят по-високи нива на никотин от затворените системи.

За назална употреба

Тютюнът е огневосушен, след което е ферментирал и е преработен до суха прахообразна форма, която е известна като сух тютюн за смъркане. Сухият тютюн за смъркане се пакетира и се продава в малки метални или стъклени кутийки. Той се използва много рядко в Европа (използван е в Обединеното кралство) и се вдишва през ноздрите. Сухият тютюн за смъркане в прахообразна форма може да се приема и през устата.

За орална употреба

Листа в насипно състояние – листа тютюн за пури в насипно състояние, които са въздушно сушени, с непочистени стъбла, нарязани или гранулирани и свободно пакетирани, за да образуват малки ленти от късчета тютюн. Повечето марки са подсладени и с вкус на сладък корен, като обикновено се продават в кесийки. Тютюнът от листа в насипно състояние е с високо съдържание на захар (приблизително 35 %). Щипка тютюн се поставя между бузата и долната устна, обикновено към задната част на устата. Тя или се дъвче, или се държи на едно място.

Влажен тютюн за смучене (снус) – тютюнът е въздушно изсушен или огневосушен, след което се преработва на фини частици или на ленти. Семената и стъблата на тютюна не се отстраняват. Влажният тютюн за смучене се продава или в насипно състояние, или пакетиран в малки готови за употреба кесийки, наречени пакетчета или сашета. Щипка или кесийка се поставя и се държи между устната или бузата и венеца. Шведският тип влажен тютюн за смъркане (снус) съдържа фино смлян сух тютюн, смесен с ароматни вещества, соли, вода, овлажняващи агенти и химични буферни агенти (натриев карбонат). Щипка (наречена гребване) се поставя и се държи между венеца и горната устна. Средният потребител държи тютюн за смучене в устата от 11 до 14 часа на ден.

Отказът от пушене със сигурност е най-ефективната стратегия за пушачите за намаляване на вредните въздействия и риска от развитие на заболявания. Въпреки това броят на бившите пушачи, които се връщат към пушенето, е висок. Около 80% от опиталите да откажат пушенето са започнали отново в рамките на един месец, а само около 5% пушачи на година постигат успех в отказването.

Намаляването на вредата е стратегия за опазване на общественото здраве, целяща минимизиране на вредните последствия от рискови дейности или продукти. Първоначално разработена за хора със зависимости, при които пълното отказване е невъзможно, в последните години тази концепция се прилага успешно в редица политики, в това число безопасност на автомобилите, здравословно хранене, замърсяване на въздуха, сексуално образование за младежи, контрол върху употребата на алкохол и т.н. Действията са насочени към намаляване на риска за онези, които следват поведение, възприемащо се за рисково.

Всъщност, тютюнопушенето, също както и примерите по-горе, е вид осъзнато и доброволно отклонение от естествените човешки нужди, а никотиновата пристрастеност може да се удовлетвори, освен чрез цигари, с помощта на различни средства за отказ от тютюнопушене или устройства с нагряване на течност или тютюн.

От 2013 г.,  National Institute for Health and Care Excellence (NIСE) на Великобритания, препоръчва използването на одобрени продукти, съдържащи никотин.

В Швеция мъжете пушат по-малко, поради популярния от години  тютюн за дъвчене (Snus). Тази страна има една от най-ниските нива на смъртност сред мъжете в Европа вследствие на заболявания, причинявани от пушенето.

Американската агенция за храни и лекарства въведе, като последна стъпка в стратегията си за намаляване бремето от тютюнопушенето, процедура за оценка на електронни никотин доставящи продукти. Тази оценка включва представяне на солидни научни данни и е необходима, за да може тези продукти да се предлагат легално на американския пазар, като такива водещи до предпазване на общественото здраве. Миналата година една от най-рестриктивните държави в областта на тютюнопушенето в света също прие национална стратегия за намаляване на вредата насочена към населението, което не може или не иска да се откаже от пушенето.