> След 20 минути кръвното налягане се понижава, пулсът се забавя.

След 8 часа въглеродният монооксид в кръвта се понижава до нормата, а кислородът в кръвта се покачва до нормални стойности.

След 24 часа вероятността от сърдечен пристъп намалява.

След 48 часа нервните окончания в тялото подновяват растежа си.

След 2 седмици кръвообращението става по-близко до нормата, а белодробната функция се подобрява с около 30% до 3 месеца.

След 1 до 9 месеца умората, кашлицата, задухът и затрудненията в носното дишане намаляват, а клетките на белия дроб подобряват способността си да втечняват слузта, да изхвърлят вредните вещества и да потискат инфекцията.

След 1 година повишеният риск от сърдечен инфаркт намалява наполовина, в сравнение с този при пушачите.

След 5 години вероятността от смърт от белодробен рак става 2 пъти по-малка при хора, които са спрели да пушат.

След 10 години рискът от рак на белия дроб намалява наполовина в сравнение с пушачите, а риска от миокарден инфаркт се изравнява с тези, които никога не са пушили.

Много хора смятат, че след като спрат цигарите, тялото им се възстановява с магическа пръчка и на следващия ден ефектите от дългогодишното пушене вече са в миналото. Това не е точно така. Понякога качването на няколко килограма, поизтичащо от възстановяване на вкусовите рецептори в устата става причина да се върнем към цигарите. Не забравяйте, че краткорвременния дискомфорт не може да се сравни с дългогодишните последствия от тютюнопушенето и развитието на тежки, живото застрашаващи болести.

Съществуват различни методи и подходи за отказ от тютюнопушене. Проучвания показват, че ефективна стратегия при отказа от тютюнопушене е комбинацията между поведенческо консултиране и никотин-заместващо лечение.

Национална телефонна линия

На територията на България функционира Национална телефонна линия за отказ от тютюнопушене 0 700 10 323

Специализирани кабинети за отказване от тютюнопушенето

Към Регионалните здравни инспекции (РЗИ/ХЕИ, РИОКОЗ) работят Консултативни кабинети за отказване от тютюнопушене, които предлагат индивидуални консултации на желаещите, взели вече решение да откажат цигарите, определяне степента на никотинова зависимост – тест на Фагерстрьомр запознаване с методите за отказване от тютюнопушене, съвети за здравословен начин на живот и насочване към медицински специалисти.

За повече информация за наличните терапевтични възможности и методи, се обърнете към личния си лекар.