Отказът от пушене със сигурност е най-ефективната стратегия за пушачите за намаляване на вредните въздействия и риска от развитие на заболявания. Въпреки това броят на бившите пушачи, които се връщат към пушенето, е висок. Около 80% от опиталите да откажат пушенето са започнали отново в рамките на един месец, а само около 5% пушачи на година постигат успех в отказването.
Намаляването на вредата е стратегия за опазване на общественото здраве, целяща минимизиране на вредните последствия от рискови дейности или продукти. Първоначално разработена за хора със зависимости, при които пълното отказване е невъзможно, в последните години тази концепция се прилага успешно в редица политики, в това число безопасност на автомобилите, здравословно хранене, замърсяване на въздуха, сексуално образование за младежи, контрол върху употребата на алкохол и т.н. Действията са насочени към намаляване на риска за онези, които следват поведение, възприемащо се за рисково.
Всъщност, тютюнопушенето, също както и примерите по-горе, е вид осъзнато и доброволно отклонение от естествените човешки нужди, а никотиновата пристрастеност може да се удовлетвори, освен чрез цигари, с помощта на различни средства за отказ от тютюнопушене или устройства с нагряване на течност или тютюн.
От 2013 г., National Institute for Health and Care Excellence (NIСE) на Великобритания, препоръчва използването на одобрени продукти, съдържащи никотин.
В Швеция мъжете пушат по-малко, поради популярния от години тютюн за дъвчене (Snus). Тази страна има една от най-ниските нива на смъртност сред мъжете в Европа вследствие на заболявания, причинявани от пушенето.
Американската агенция за храни и лекарства въведе, като последна стъпка в стратегията си за намаляване бремето от тютюнопушенето, процедура за оценка на електронни никотин доставящи продукти. Тази оценка включва представяне на солидни научни данни и е необходима, за да може тези продукти да се предлагат легално на американския пазар, като такива водещи до предпазване на общественото здраве. Миналата година една от най-рестриктивните държави в областта на тютюнопушенето в света също прие национална стратегия за намаляване на вредата насочена към населението, което не може или не иска да се откаже от пушенето.