Тютюнопушенето все още отнема живота на 6 млн. души годишно, казва началникът на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ “Сърце и мозък”- Плевен

– Доц. Чилингирова, през февруари Европейската комисия публикува Европейски план за борба с рака. Вие сте първият български експерт, участвал в публично изслушване на Комисията в Европарламента. Каква е основната му цел?

– Целта на Европейския план за борба с рака е да предложи помощ и конструктивни решения за всяка стъпка по пътя за справяне с болестта. Структуриран е около 4 ключови области на действие – превенция, ранно откриване, диагностика и лечение, качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и на преживелите такива.

През следващите години той ще се съсредоточи върху научните изследвания и иновациите, ще използва потенциала на дигитализацията и новите технологии и ще мобилизира различни финансови инструменти в подкрепа на държавите членки.

Това ще даде възможност за споделяне на опит и ресурси в целия ЕС, което би предоставило на държави, региони и градове сходни възможности и капацитет за справяне с този обществено значим проблем. Планът цели и подпомагане на изследователите в обмяната на опит, достижения и концепции между всички държави членки, което ще гарантира на пациентите в целия ЕС, че ще могат да се възползват от по-добри грижи и лечение.

Очаква се новата амбициозна програма EU4Health и други инструменти на ЕС да осигурят финансова подкрепа на държавите членки в усилията им да направят здравните си системи по-стабилни и способни да се справят с рака.

– Кои са основните насоки, които България трябва да следва, за да подобри усилията си в тази битка?

– Широк спектър от политики на ЕС ще подкрепи плана за борба с рака с дигитализация, научни изследвания и иновации като отправна точка за нов подход към онкологичните грижи. Действията ще обхващат различни области на политиката. Ще има международни сътрудничества и работа със СЗО и Международната агенция за изследване на рака. Придържането на всяка държава, в това число и България, към основните цели на плана дава ясна насока за оптимални действия в успешната борба с рака.

– Франция е пример в борбата и превенцията на ракови заболявания. Страната има традиция в прилагането на антираков план, създаден през 2003 г., и сега е лидер в тази област. Можем ли да вземем примери, които да приложим и у нас?

– Да, Френският национален институт по онкология е водещата здравна и научна агенция за борба с рака във Франция. Той обединява представители на държавата, благотворителни организации, здравноосигурителни каси, научни и изследователски организации и болничното здравеопазване. Всички споделят обща цел за намаляване на заболяемостта и смъртността от потенциално предотвратими видове рак и подобряване качеството на живот на онкоболните. Институтът има интегриран подход, обхващащ всички измерения за контрол и интервенция.

Всеки вече утвърден и доказал се във времето модел е добър пример и основа за разработване на успешна стратегия и в България. Вярвам, че страната ни има капацитет да позиционира правилно подобен план в контрола на заболяването и стимулиране на иновациите, защото те са двигателят за всяка промяна.

Координацията между отделните онкоцентрове и правилното боравене и анализиране на огромното количество данни са от важно значение, за да бъдат дейностите максимално ефективни. Популяризирането на темата за онкологичните заболявания както и подаването на точна медицинска информация също са от съществено значение за подобряване на здравната култура, а оттам и на общественото здраве.

Една от най-добрите стратегии за борба с рака са превенцията и скринингът. Не всички европейски държави имат всеобхватни скринингови програми за белодробния карцином, но данните в полза на тази стратегия се увеличават ежедневно и затова тези програми трябва да залегнат в здравната ни стратегия. Друг аспект е равният достъп до качествени медицински грижи по време на активното лечение и проследяването. Важна цел е и разработването на адекватни процедури за грижи за хора с редки онкозаболявания, с генетично предразположение, възрастни пациенти, деца и подрастващи. Както аз, така и колегите ми, които работим с онкоболни пациенти в болница “Сърце и мозък” в Плевен, следваме тези принципи. Наш приоритет е пациентите ни да получат своевременна и коректна диагноза и да продължат без забавяне лечението си по световни стандарти.

Крайъгълният камък във всяка стратегия, както и в борбата с коварното заболяване, остават научните изследвания. Инвестицията в проекти от ключово значение като геномни изследвания, експериментални модели и терапии, имунология и др., позволява превръщането на открития като диагностични инструменти и персонализирано лечение в иновативни предимства за пациентите и подобрява качеството им на живот. Нашият център открито насърчава прогреса и иновацията в медицината и предоставя възможности за реализация на различни научни проекти, на млади лекари и изследователи.

– Седи ли на дневен ред създаването на национален антираков план и на раков регистър в България? Страната ни е сред малкото в ЕС, която все още няма такива.

– Не всички държави разполагат с достоверен и качествен раков регистър, насърчаването на какъвто е приоритет на Глобалната инициатива за развитие на раковите регистри. В България от друга страна регистрацията на злокачествените заболявания е задължителна от 1952 г. Тогава започва изграждането на специализирана онкологична мрежа, състояща се от междуокръжни онкологични диспансери и Научноизследователски онкологичен институт в София.

Съвременната структура на мрежата за регистрация на тези заболявания включва както Национален раков регистър, така и регионални ракови регистри. Националният раков регистър покрива територията на цялата страна. Данните в него постъпват от районните регистри, които събират информация за пациентите, диагностицирани и лекувани в болниците на тяхната територията. В последните години публикуваните данни са с известни условности, тъй като по различни причини се отчита спад в регистрацията на злокачествените заболявания и регистърът не винаги е в състояние да предостави актуална, пълна и точна информация.

Поради растящата икономическа и социална тежест на онкологичните заболявания се препоръчва да се обърне особено внимание на няколко ключови аспекта, между които ефективен контрол, превенция, скрининг, терапевтично поведение и национални стратегии за борба с тези заболявания. В идеалния случай всеки национален план за борба с рака започва със събиране и анализ на данните за тежестта на заболяването, разпространението, рисковите фактори, текущия капацитет и ефективност на здравната система. Важно значение на международно и национално ниво за правилен подход в борбата с онкологичните заболявания имат раковите регистри и данните за разпространение на заболяванията. Т. нар. национален антираков план в България е от изключително значение и е въпрос на обществен, политически и научен приоритет такъв да бъде общоприет и припознат.

– Терапиите също се развиват, добавяйки години живот на пациентите. иРНК ваксините имат потенциал в тази насока. Какво е мнението ви?

– Съвременната медицина приема, че ракът е заболяване и на генома и че генетичните изследвания и терапии биха дали ключа към успешния алгоритъм на лечение. Генетичното разнообразие определя хетерогенността на туморите, като подчертава ролята на генетичния анализ за адекватен подход в диагностиката и терапията.

Учените изследват и т.нар. иРНК технология като нов подход в лечението на онкозаболяванията доста преди да се приложи в борбата с коронавируса. През 2019 г. биотехнологична компания докладва за първи път клинични данни на база фаза 1 клинично проучване, които показаха, че иРНК би генерирала специфичен имунен отговор при пациенти с онкологични заболявания. А когато е приложен с имунотерпия, този терапевтичен подход е довел до намаляване размера на туморите при част от участниците с метастазирало заболяване. Предстои да получим повече данни.

– Една от целите на плана за борба с рака е превенцията на рискови фактори. На първо място е употребата на тютюн. Целта е до 2040 г. цигари да пушат под 5% от населението. Постижимо ли е за България, която заема челни места по ниво на тютюнопушене в ЕС?

– Въпреки че повечето пушачи знаят, че тютюнопушенето е вредно за здравето им, то все още е водеща причина за преждевременна смърт в света. Отнема живота на над 6 млн. души годишно вследствие на онкологични, сърдечносъдови заболявания, инсулт, хронични белодробни болести. Скорошно проучване показа, че то увеличава риска от развитие на поне 17 други злокачествени заболявания освен карцином на белия дроб, затова успешният му контрол може да спаси милиони животи.

Докато скринингът би довел до намаление на смъртността, то спирането на тютюнопушенето остава най-важната стъпка за намаляване на риска от карцином на белия дроб и преждевременна смърт, но допринася и за подобряване на здравния статус дори при дългогодишни пушачи.

46% от пълнолетните българи ежедневено потребяват тютюневи или свързани с тях изделия, а 89% от тях пушат само цигари, сочат данните от първото по рода си проучване, иициирано от Националната пациентска организация. При тенденциите за увеличаване на случаите на рак на белия дроб тези данни са тревожни. Надявам се планът за борба с рака да повлияе положително да се намали употребата на тютюневи изделия и като експерт по темата за онкология застъпих тезата за скрининг и превенция.

– Все повече експерти и лекари споделят, че бездимните продукти с тютюн или никотин имат място в борбата с тютюнопушенето, ако човек не може да го откаже, намаляйки риска за него. Имат ли роля те и при онкоболните, които не спират да пушат?

– Като лекар и онколог мнението ми за намаляването на риска от тютюнопушенето е то да бъде трайно преустановено. Алтернативата за тютюнево изделие с по-малък риск, което излага пушачи и непушачи на по-ниски нива на вредни и потенциално вредни съставки, е отдавна търсена цел. Логично темата беше широко дискутирана по време на изслушването пред ЕК. Но е важно да разграничаваме различните алтернативи като системи за нагряване на тютюн и електронни цигари.

Редно е обективно да базираме твърденията си на ясни и независими научни данни. За системите за нагряване на тютюн, за които има натрупана релевантна информация, е важно да се уточни, че не са насочени към популацията като цяло, а към дългогодишните пушачи, които не могат или не искат да спрат пушенето, но търсят начин да намалят излагането на вредните ефекти. За пълнолетните пушачи, които също не желаят да се откажат, тези продукти имат потенциал да променят риска в сравнение с продължителното пушене на цигари дори когато остатъчен риск не може да бъде изключен. Нараства и мнението, че пълното преминаване от цигари към продукти с нагряване може да намали излагането на токсични вещества.

Налични са много научни данни от различни проучвания (по-конкретно за продуктите с нагряване на тютюна) за вероятно намален рисков потенциал предвид по-малко токсични вещества, но предстоят още много за валидиране и на дългосрочните ефекти върху човешкото здраве. Времето, необходимо за генериране на епидемиологични и клинични данни в подкрепа на оценката на относителните рискове за здравето, може да отнеме и десетилетия, когато се разглеждат крайни точки като възникване на онкозаболяване.

Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) излезе със становище на база реални научни данни за системите за нагряване на тютюн, че не са безопасни, така че хората, особено младите, които не използват тютюневи изделия, не трябва да започват. Проучванията показват, че преминаването от конвенционални цигари към тази система значително намалява излагането на 15 специфични вредни и потенциално вредни химикали. Токсикологичната оценка установява и че спрямо цигарения дим аерозолите са с по-ниски нива на потенциални канцерогени и токсични химикали, които могат да навредят на дихателната или репродуктивната система. FDA завършва научния преглед с издаване на заповед за изменение на риска с информация за намалена експозиция.

Редица научни институции в различни европейски държави също излизат с тезата, че се отчита промяна в експозицията на токсини при системите с нагряване.

Ако общата експозиция на токсични вещества от тютюневи изделия е надеждно намалена, вредата за населението може да бъде намалена, дори голям брой хора да продължават да използват тези продукти. Но други научни организации като Европейската респираторна асоциация са резервирани и отхвърлят такава възможност.

Въпреки вероятността за потенциално по-ниско излагане на токсини и по косвен път и намален риск в сравнение с цигарите, алтернативните устройства за тютюн не са безопасни и също имат негативен ефект върху здравето. Може и да се докажат като алтернатива на тютюнопушенето, но не са такава на отказването на цигарите.

Източник: 24chasa.bg

Влияние върху организма
ВРЕДАТА ВЪРХУ СЪРЦЕТО

Вредите от тютюнопушенето върху сърцето и кръвоносните съдове включват:

> увеличен риск от исхемична болест на сърцето
> увеличен риск от инфаркт
> увеличен риск от инсулт
> увеличен риск от атеросклероза и запушване на кръвоносните съдове на крайниците
> спазъм на кръвоносните съдове, краткотрайно повишаване на кръвното налягане и пулса
> изчерпване на антиоксидантите в тялото и увеличаване риска от злокачествени и дегенеративни заболявания.
> увеличен общ холестерол
> влошава съотношението “добър” HDL-холестерол/“лош” LDL-холестероли ускорява прогресията на атеросклерозата.
> увеличава фибриногена и тромбоцитите. По този начин увеличава съсирваемостта на кръвта и намалява ефективността на лекарствата за “разреждане” на кръвта (аспирин и др).
> въглеродният окис намалява количеството пренасян кислород от червените кръвни клетки. Влошава задух от всякакъв произход, анемии. Влошава храненето на тъканите.

ВРЕДАТА ВЪРХУ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Вредите от тютюнопушенето върху дихателната система включват:

> рисков фактор за развитие на хроничен бронхит.
> рисков фактор за развитие на емфизем и ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест).
> рисков фактор за астма.
> най-големият рисков фактор за рак на белия дроб. 90% от всички случаи са поради тютюнопушене. Почти 100% от дребноклетъчния рак на белия дроб, който е с много лоша прогноза, се дължи на цигарите.
> увеличен риск от развитие на пневмонии.

ВРЕДА ВЪРХУ ДРУГИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ
  • Ракови заболявания

Пушенето на цигари и дори пасивното пушене е карциногенно. Увеличава риска от развитие на почти всички видове рак. Някои от видовете рак с повишен риск от развитие при тютюнопушене: рак на белия дроб, рак на ларинкса, устата и гълтача, бъбречноклетъчен рак, рак на пикочния мехур, рак на гърдата, рак на шийката на матката, рак на панкреаса, рак на стомаха, рак на черния дроб, дебелото черво, жлъчния мехур, миелоидна левкемия, сарком на Капоши и др.

  • Нервна система

Никотинът, към което се създава силна психическа зависимост, уврежда нервната система по два основни начини: пряко токсично действие върху нервната клетка и спазъм на кръвоносните съдове, който се отразява върху кръвоснабдяването на мозъка и се проявява с главоболие, виене на свят, отслабване на паметта, намаляване на работоспособността и др. При продължително пушене могат да бъдат засегнати и сетивата: слухът намалява, а зрението отслабва, като се увеличава рискът от катаракта.

  • Полова система

Пушенето на цигари увеличава риска от импотентност при мъжа като е ключов фактор в еректилната дисфункция и безплодие при жената посредством нарушаване на хормоналната секреция, развитието на фоликулите ендометриума и др.

  • Храносмилателна система

Тази система, посредством устната кухина и дъвкателния апарат е сред първите, които се срещат с тютюневия дим. Особено силно се засягат влизащите в непосредствен контакт с дима лигавици на устните, езика, гласните струни и т.н. Зъбите пожълтяват и лесно се развалят, поради което пушачите имат неприятен дъх, увеличава се риска от периодонтит и загуба на зъби. Те също страдат от хроничен гастрит и язвена болест. Тютюнопушенето е и една от причините за развитието на стомашен рак.

  • Ендокринна система

Никотинът и другите токсични вещества в тютюневия дим упражняват своето вредно действие и върху жлезите с вътрешна секреция (ендокринните жлези), които играят важна роля във функциите на различните органи и системи, а оттам и върху общото развитие на организма. Тютюнопушенето е един от водещите фактори за развитие на заболяването остеопороза. От една страна никотинът потиска функцията на остеобластите – клетките, изграждащи костното вещество в организма, а от друга страна предизвиква ускорено извличане на калций от костите.

  • Кожа

Тютюнопушенето състарява преждевременно кожата – тя става сивкава, безжизнена, отпусната. Около устните се появяват хиляди вертикални бръчици и пушачите по-рано добиват старчески вид.

Рискови групи
ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ

Пушенето на цигари при бременни жени увеличава риска от недоносеност, спонтанен аборт и тежки усложнения (преждевременно пукване на околоплодния мехур, откъсване на плацентата, предлежаща плацента превия, внезапна смърт на бебето, вродени малформации), заплашващи живота, както на детето, така и на майката.

Недоносеността, раждането на мъртъв плод и вродените аномалии са по-чести, когато бременните жени са били изложени на тютюнев дим. Много бебета на бременни пушачки се раждат преждевременно и с тенденция към по-ниско тегло, което увеличава риска от ранна смърт на детето, респираторен дистрес-синдром и други дихателни усложнения при новороденото. Белите дробове на децата са по-малки, а тяхната имунна система е по-слабо развита, което прави по-вероятно развитието на инфекции на техните дихателна система и уши, предизвикани от тютюневия дим като болестотворните въздействия на пасивното тютюнопушене са обикновено по-големи, когато и двамата родители пушат. Най-значими негативни ефекти, установени при проучвания на голям брой деца са хронична кашлица, храчки и хрипове, повишен риск от възпаление на долните дихателни пътища като бронхит, пневмония и бронхиолит. Новите случаи на астма при деца на родители пушачи са с 50-100% по-чести, а пристъпите им са по-чести и по-мъчителни. При деца на майки пушачки възпаленията на средното ухо са по-чести, в т.ч. с последващо отслабване на слуха.

ПАСИВНИ ПУШАЧИ

Пасивното тютюнопушене („недоброволно тютюнопушене", „излагане на вторичен тютюнев дим", „излагане на среда с тютюнев дим"), представлява вдишване на комбинацията от страничния дим на тлеещата цигара (материалът, освободен директно във въздуха от горящия край на цигарата и това, което се разсейва през цигарената хартия) и издишания дим от пушача на цигари (струята, която се получава от издишания от пушача директно вдишан дим през устния край на цигарата). Продуктите, проникващи в белия дроб на пушача чрез главната димна струя, се пречистват частично, тъй като преди това минават през неизгорялата част на цигарата и нейния филтър. Продуктите от страничната димна струя, обаче, попадат директно във въздухa. Поради бавното тлеене на цигарата, непрекъснато отделящият се дим от края ú е значително по-токсичен. Това е димът, който непушачът и пушачът вдишват в най-голям обем - 89% от въздуха в помещението, а токсичните вещества в него са в значително по-високи концентрации, отколкото се съдържат в дима, директно всмукан от цигарата и издишан след това.

Цигареният дим е причина за редица здравни проблеми у пасивните пушачи, възникващи при престой в задимено помещение: кашлица, главоболие, дразнене на очите, дразнене на гърлото, кихане и отделяне на секрет от носа, гадене, дихателни нарушения, ускорена сърдечна дейност.

Увеличението на риска при пасивни пушачи е значимо – 25-30% увеличение при сърдечносъдови заболявания, 20-30% увеличение на риск за развитие на рак на белия дроб.

Средства за отказ
ПОВЕДЕНЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Поведенческото консултиране има за цел да се идентифицират ситуациите, които крият най-голям риск за връщане към цигарите, да предизвикат отвращение към пушенето, да помогнат на пушача да се самонаблюдава и контролира, и да създадат алтернативни образци на подражание. То включва помощ при съставяне на дневна програма за заместване и преодоляване на ситуациите, които провокират запалването на цигара, начини за справяне с депресивността и раздразнителността, включване на нови занимания – спорт, разходки и др. Особено важна е подкрепата на семейството и близкия приятелски кръг.

НИКОТИН-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ

Никотин-заместващото лечение доставя никотин в чист вид, а не под формата на тютюн, за да облекчи никотиновия глад, съпътстващ отказването. 

В България ссе предлагат следните никотин–заместващи лекарства за отказ от тютюнопушене:

> Никотинова дъвка – в дози 2 и 4 мг, с натурален или ментов вкус, на българския пазар се предлага с търговско име Никорет. Може да се ползва на фиксирани приеми или при необходимост. Причинява умерено повишаване на никотина в кръвта, което е много по–ниско от силното повишаване при изпушване на цигара.

> Никотинова лепенка – съдържа дозата никотин, необходима за един ден. Поставя се в горната част на рамото, бедрото или задните части и доставя никотин в кръвта през кожата. Осигурява по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което се носи - 24 часа. На българския пазар лепенките се предлагат с търговско наименование Никотинел в три концентрации с различно съдържание на никотин. Пълният курс на лечение продължава три месеца.

> Подезични таблетки – поставят се под езика и се разтварят за около 20 – 30 минути като постепенно отделят никотин.

> Никотинов инхалатор – устройство, доставящо на организма въздух, наситен с никотин, който се абсорбира чрез лигавицата на устната кухина. Начинът на ползване на инхалатора може да напомня на пушача пушене на цигара.

> Никотинов назален спрей – никотинов разтвор във флакон, който се впръсква в ноздрата. Това е най-бързият начин за абсорбция на никотин и като такъв може да бъде ползван при по-силно зависими пушачи. Пушачи, изпитващи остри симптоми на абстиненция, могат да използват спрея наред с другите препарати.

Тези лекарства не трябва да бъдат използвани при бременност. При наличие на сърдечно заболяване, приложението трябва да бъде индивидуално преценено от лекар.

ДРУГИ ЛЕКАРСТВА

Други лекарства, показани за отказ от тютюнопушене, които не съдържат никотин са:

> Антидепресанти: водят до отслабването на симптомите, съпътстващи синдрома на отказване на цигарите (включително и натрупване на излишни килограми), но също така и отслабване на психическата потребност от цигари. Възможно е възникването на странични ефекти, особено при комбинираното му приложение с никотин-заместващо лечение. Отпуска се само по лекарско предписание.

> Алкалоиди: взаимодействат с никотиновите рецептори, като ги блокират и заместват никотина, но не води до пристрастяване. Така се предотвратява появата на абстинентен синдром. Това води до намаляване и прекъсване на психическата и физическата зависимост към никотина при пушачите.

> Варениклин (търговско наименование Чампикс) – филмирани таблетки.

ДРУГИ МЕТОДИ

Други методи за отказване от тютюнопушене са акупунктура, хипноза, мотивационно интервю (подход от поведенческата психология с идея да се накара клиента сам да осъзнае проблема си и да го преодолее) или комбинация от всички изброени.

Ползи от пълния отказ
Ползи от пълния отказ
> След 20 минути кръвното налягане се понижава, пулсът се забавя.
> След 8 часа въглеродният монооксид в кръвта се понижава до нормата, а кислородът в кръвта се покачва до нормални стойности.
> След 24 часа вероятността от сърдечен пристъп намалява.
> След 48 часа нервните окончания в тялото подновяват растежа си.
> След 2 седмици кръвообращението става по-близко до нормата, а белодробната функция се подобрява с около 30% до 3 месеца.
> След 1 до 9 месеца умората, кашлицата, задухът и затрудненията в носното дишане намаляват, а клетките на белия дроб подобряват способността си да втечняват слузта, да изхвърлят вредните вещества и да потискат инфекцията.
> След 1 година повишеният риск от сърдечен инфаркт намалява наполовина, в сравнение с този при пушачите.
> След 5 години вероятността от смърт от белодробен рак става 2 пъти по-малка при хора, които са спрели да пушат.
> След 10 години рискът от рак на белия дроб намалява наполовина в сравнение с пушачите, а риска от миокарден инфаркт се изравнява с тези, които никога не са пушили.
Тялото ни след отказ
Много хора смятат, че след като спрат цигарите, тялото им се възстановява с магическа пръчка и на следващия ден ефектите от дългогодишното пушене вече са в миналото. Това не е точно така. Понякога качването на няколко килограма, поизтичащо от възстановяване на вкусовите рецептори в устата става причина да се върнем към цигарите. Не забравяйте, че краткорвременния дискомфорт не може да се сравни с дългогодишните последствия от тютюнопушенето и развитието на тежки, живото застрашаващи болести.
Вижте още >>
Средства за отказ
Съществуват различни методи и подходи за отказ от тютюнопушене. Проучвания показват, че ефективна стратегия при отказа от тютюнопушене е комбинацията между поведенческо консултиране и никотин-заместващо лечение.
Вижте още >>
Помощ при отказ
Национална телефонна линия
На територията на България функционира Национална телефонна линия за отказ от тютюнопушене 0 700 10 323
Специализирани кабинети за отказване от тютюнопушенето
Към Регионалните здравни инспекции (РЗИ/ХЕИ,РИОКОЗ) работят Консултативни кабинети за отказване от тютюнопушене, които предлагат индивидуални консултации на желаещите, взели вече решение да откажат цигарите, определяне степента на никотинова зависимост – тест на Фагерстрьомр запознаване с методите за отказване от тютюнопушене, съвети за здравословен начин на живот и насочване към медицински специалисти.
За повече информация за наличните терапевтични възможности и методи, се обърнете към личния си лекар.
Намаляване на вредата
ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ

Електронните цигари или електронни системи за доставяне на никотин са устройства, при употребата на които не се изгарят и не се използват тютюневи листа, а вместо това се изпарява никотин, който след това потребителите вдишват. Тези продукти най-често се наричат електронни цигари, а употребата им е известна като „вейпинг“ (vaping).

Въпреки че по-голямата част от електронните цигари изглеждат като традиционните тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, лули, хука или шиша), те могат да се произвеждат и под формата на изделия, които използваме в ежедневието си, като химикалки, флаш памет и по-големи цилиндрични или правоъгълни устройства. Освен никотин други основни съставки на течността са пропилен гликол и растителен глицерин. Освен това течността и емисиите на електронните цигари обикновено съдържат други химикали.

Вижте още >>

БЕЗДИМНИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Високите температури при горяща цигара, (стойности, надвишаващи 600C) провокират редица химични реакции. В резултат, тютюнът се разпада на хиляди вещества, които се отделят в цигарения дим. Много от тях се смятат за вредни, а в комбинация, те се превръщат в основен виновник за заболяванията, традиционно свързвани с тютюнопушенето. Когато тютюнът се нагрява до температури, по-ниски от 400C обаче, вместо образуването на вреден дим, получаваме пара. При по-ниските температури, токсикантите в цигарения дим намаляват значително или някои от тях изцяло изчезват, а образуваната пара продължава да осигурява аромата и никотина, с които пълнолетните пушачи са свикнали. Все повече експерти по обществено здраве от различни точки на света смятат, че продуктите, при които тютюнът не гори, както и изделията, съдържащи никотин, които пушачите могат да изберат като алтернатива на цигарите, биха имали положителен ефект върху общественото здраве като цяло.

Вижте още >>

ДРУГИ НИКОТИН СЪДЪРЖАЩИ ПРОДУКТИ

За назална употреба

Тютюнът е огневосушен, след което е ферментирал и е преработен до суха прахообразна форма, която е известна като сух тютюн за смъркане. Сухият тютюн за смъркане се пакетира и се продава в малки метални или стъклени кутийки. Той се използва много рядко в Европа (използван е в Обединеното кралство) и се вдишва през ноздрите. Сухият тютюн за смъркане в прахообразна форма може да се приема и през устата.

За орална употреба

Листа в насипно състояние – листа тютюн за пури в насипно състояние, които са въздушно сушени, с непочистени стъбла, нарязани или гранулирани и свободно пакетирани, за да образуват малки ленти от късчета тютюн. Повечето марки са подсладени и с вкус на сладък корен, като обикновено се продават в кесийки.

Вижте още >>