На Глобалния форум за е-цигарите в Лондон (The E-cigarettes Summit), който се проведе виртуално през декември с участието на учени […]