Националната пациентска организация е сред учредителите и ще работи активно за намаляване на последиците от тютюнопушенето върху здравето на европейците […]