Националната пациентска организация е сред учредителите и ще работи активно за намаляване на последиците от тютюнопушенето върху здравето на европейците

В началото на седмицата бе основана Международната асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата (SCOHRE), която има за цел да работи за намаляване на вредата от тютюнопушенето по света и по-доброто здраве за всички. Асоциацията SCOHRE има 22 учредители от 16 държави, сред които е и Национална пациентска организация (НПО).  Целта на асоциацията е да се превърне в глобално движение, което да помага на пушачите, техните семейства и да работи за подобряване на общественото здраве като цяло. В организацията се включват учени, лекари и експерти от цял свят, както и представители на академичната общност, за да се насърчат научните открития, обмяната на опит и конструктивния диалог, да подпомагат разработването на нов подход в политиките за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата от тютюна. Асоциацията обяви, че няма да получава пряко или непряко финансиране от тютюневата индустрия.

Въпреки всички усилия за борба с  тютюнопушенето,  всяка година 8 милиона са смъртните случаи в резултат на заболявания, свързани с пушенето.  Макар вредата от цигарите да е известна от десетилетия насам, над 1 милиард души по света все още да пушат, а броят им продължава да расте.  Само в ЕС тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за смъртност от рак, като 27% от смъртните случаи от рак се дължат на пушенето. „Ако успеем да се преборим с тютюнопушенето, е възможно и да намалим с 90% случаите на рак на белия дроб“, коментира д-р Станимир Хасърджиев от НПО.

Пълният отказ от пушенето със сигурност е най-доброто решение за пушачите и най-добрият избор за минимизиране на рисковете, свързани с рака на белия дроб, заявяват твърдо експертите. „Превенцията и спирането на вредния навик остават най-ефективните начини и ние сме длъжни да продължим да работим усилено, за да подобрим осведомеността на всеки пушач и на обществеността като цяло относно вредните последици от пушенето“, допълва д-р Хасърджиев. Международните експерти, които членуват в асоциацията, са на мнение, че пушачите  трябват да имат избор да намалят риска за здравето си,  ако не могат веднага да спрат вредния навик. Те са категорични, че стратегиите за контрол на тютюнопушенето трябва да бъдат ревизирани и наред с традиционните мерки за отказ и превенция, трябва да се включи и  подхода за намаляване на вредата чрез преминаване към научно доказани по-малко вредни алтернативи.

„SCOHRE има амбицията да запълни празнотата между контрола на тютюнопушенето и намаляването на вредата от тютюна. Тези стратегии се допълват, а не са в противоречие, и трябва да бъдат комбинирани, така че да се постигне максимално намаление на процента на тютюнопушене в глобален мащаб. Комбинацията от конвенционалните мерки за контрол на пушенето и намаляването на вредата представлява уникална възможност да се елиминират заболеваемостта и смъртността, дължащи се на пушенето“ допълва проф. Константинос Фарсалинос от Университета „Крал Абдула“, Саудитска Арабия и старши изследовател във Катедрата по обществено здраве на Университетите на Патра и на Западна Атика в Гърция. Проф. Фарсалинос, който има множество публикации в областта на електронните цигари, е сред основателите на новата асоциация. Заявката за нейното основаване бе направена именно в Атина, Гърция, на научен форум за намаляване на вредата от тютюна в края на септември.

Експертите по света проявяват все по-голям интерес към новите подходи за контрол на тютюнопушенето, като вече се обсъжда и ограничаването на негативните последствия от пушенето чрез намаляване на вредата от тютюна. „В случаите, когато усилията за отказ от пушенето се провалят многократно, може да се очаква, че преминаването към по-малко вредни продукти ще донесе ползи за много пушачи. Никотинът не е безрисков и води до пристрастяване, но той играе пренебрежимо малка роля за развитието на заболеваемостта и смъртността в резултат на пушенето.“, допълва професор Фарсалинос.

„България има всички основания, предвид постоянно високото ниво на пушене, да направи стъпка и да започне да прилага нови стратегии, базирани на възможността да намали риска за онези пушачи, които не могат да се откажат. Най-важно е да защитим младежите – това е първата цел. За тези, които вече пушат, трябва да се положат всички усилия да ги убедим да спрат. За пушачите, които не могат да спрат, е необходимо да се разработят и прилагат признати програми и стратегии за намаляване на вредата, като например преминаване към продукти с доказано намалено излагане на вредни вещества, също и никотин-заместващи терапии, психологическа подкрепа или комбинация от няколко подхода. Това трябва да бъде ключов приоритет за медицинската общност и за създателите на здравна политика в България“, коментира д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО.