За нас здравето е ценност!

Националната пациентска организация е учредена през януари 2010 г. като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Днес броят на пълноправните членове и регионалните представители на НПО надхвърля 80.

Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност.

НПО дава на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.

Ние вярваче, че борбата с тютюнопушенето е ключово в защитата на общественото здраве.